Senaste uppdateringar
/Latest updates

Trädgårdsträdkrypare
/Short-toed Treecreeper

2019-10-17
Domherre
/Eurasian Bullfinch

2019-10-17
Större brunfladdermus
/Common Noctule

2019-10-15
Gråhäger
/Gray Heron

2019-10-14
Ormvråk
/Eurasian Buzzard

2019-10-14
Röd glada
/Red Kite

2019-10-14
Bergfink
/Brambling

2019-10-13
Gransångare
/Common Chiffchaff

2019-10-13
Blå kärrhök
/Hen Harrier

2019-10-12
Havsörn
/White-tailed Eagle

2019-10-12
Havsörn
/White-tailed Eagle

2019-10-12
Fjällvråk
/Rough-legged Buzzard

2019-10-12
Sädesärla
/White Wagtail

2019-10-11
Klykstjärtad stormsvala
/Leach's Storm-petrel

2019-10-07
Bivråk
/European Honey-buzzard

2019-10-07
Sparvhök
/Eurasian Sparrowhawk

2019-10-05
Lappsparv
/Lapland Longspur

2019-10-02
Kustlabb
/Parasitic jaeger (Arctic skua)

2019-09-30
Gulfläckad ängstrollslända
/Yellow-winged Darter

2019-09-26
Tegelröd ängstrollslända
/Moustached Darter

2019-09-25
Mindre sjötrollslända
/Keeled Skimmer

2019-09-24
Pudrad smaragdflickslända
/Common Spreadwing

2019-09-24
Fyrbandad blombock
/Longhorn Beetle

2019-09-23
Ormörn
/Short-toed Eagle

2019-09-22
Tornfalk
/Eurasian Kestrel

2019-09-21
Större ängstrollslända
/Common Darter

2019-09-18
Rapsfjäril
/Green-veined White

2019-09-18
Grey-winged Francolin
/Gråvingad frankolin

2019-09-16
Greater double-collared Sunbird
/Sydafrikansk solfågel

2019-09-16
Aftonfalk
/Red-footed Falcon

2019-09-16
Banded martin
/Större backsvala

2019-09-12
Green Twinspot
/Grön droppastrild

2019-09-12
Yellow-bellied Greenbul
/Gulbukig grönbulbyl

2019-09-11
Livingstones Turaco
/Livingstoneturako

2019-09-11
Blodröd ängstrollslända
/Ruddy Darter

2019-09-10
Höstmosaikslända
/Migrant Hawker

2019-09-10
Brun glada
/Black Kite

2019-09-09
Stäpphök
/Pallid Harrier

2019-09-09
Påfågelöga
/European Peacock

2019-09-05
Ägretthäger
/Great Egret

2019-09-05
Blå kejsartrollslända
/The Emperor Dragonfly (Blue Emperor)

2019-09-05
Brun mosaiktrollslända
/Brown Hawker

2019-09-05
Hedblåvinge
/Idas Blue

2019-09-05
Rödfläckig blåvinge
/Brown Argus

2019-09-05
Stripgås
/Bar-headed goose

2019-09-05
Stenfalk
/Merlin

2019-09-02
Tistelfjäril
/Painted Lady

2019-08-25
Svart ängstrollslända
/Black Darter

2019-08-19
Törnsångare
/Greater Whitethroat

2019-08-17
Lemon-breasted Canary
/Citronbröstad siska

2019-08-13
Crowned Hornbill
/Krontoko

2019-08-13
Crested Guineafowl
/Tofspärlhöna

2019-08-13
Slåttergräsfjäril
/Meadow Brown

2019-08-10
Gulfläckad glanstrollslända
/Yellow-spotted Emerald

2019-08-06
Alkonblåvinge
/Alcon Blue

2019-07-16
Puktörneblåvinge
/Common Blue

2019-07-14
Skäggmes
/Bearded Reedling

2019-07-13
Sombre Greenbul
/Buskgrönbulbyl

2019-07-11
Violet-backed Starling
/Ametiststare

2019-07-09
Grey Penduline-tit
/Grå pungmes

2019-07-09
Kurrichane Thrush
/Kurrichanetrast

2019-07-08
Spotted thick-knee
/Fläcktjockfot

2019-07-08
Bronze Mannikin
/Bronsmunia

2019-07-06
Southern yellow-billed hornbill
/Sydlig gulnäbbstoko

2019-07-06
Amur falcon
/Amurfalk

2019-07-06
Suricate
/Surikat

2019-07-06
Bred trollslända
/Broad-bodied Chaser

2019-07-02
Brunfläckig pärlemorfjäril
/Small Pearl-bordered Fritillary

2019-07-02
Humledagsvärmare
/Broad-bordered Bee Hawk-moth

2019-07-01
Vandrande ängstrollslända
/Red-veined Darter

2019-07-01
Tryfjäril
/White Admiral

2019-06-29
Storfläckig pärlemorfjäril
/Queen of Spain Fritillary

2019-06-24
Svartvit flugsnappare
/European Pied Flycatcher

2019-06-24
Pärlgräsfjäril
/Pearly Heath

2019-06-24
Biblomster
/Bee orchid

2019-06-19
Tidig mosaikslända
/Hairy dragonfly

2019-06-17
Vandrande ängstrollslända
/Red-veined Darter

2019-06-17
Pudrad smaragdflickslända
/Common Spreadwing

2019-06-16
Vitstjärnig blåhake
/White-spotted Bluethroat

2019-06-15
Afrikansk rörsångare
/African Reed Warbler

2019-06-11
Strupfläcksbatis
/Chinspot Batis

2019-06-11
Dominikaneränka
/Pin-tailed Whydah

2019-06-08
Busksångare
/Blyth's reed warbler

2019-06-08
Dansk iris
/Blue Iris

2019-06-03
Kattuggla
/Tawny Owl

2019-05-30
Rödnäbbad oxhackare
/Red-billed Oxpecker

2019-05-26
Jackal Buzzard
/Schakalvråk

2019-05-24
Kustormörn
/Southern banded snake eagle

2019-05-23
Ljungpipare
/European Golden-Plover

2018-05-20
Dubbelbeckasin
/Great Snipe

2019-05-20
Sånglärka
/Eurasian Sky Lark

2019-05-19
Fisktärna
/Common Tern

2019-05-11
Gulärla
/Yellow Wagtail

2019-05-11
Mindre guldvinge
/Small Copper

2019-05-11
Göktyta
/Eurasian Wryneck

2019-05-05
Grönsnabbvinge
/Green Hairstreak

2019-04-23
Storlom
/Black-throated Loon

2019-04-22
Naturbilder
/Nature pictures

2019-04-22
Skräntärna
/Caspian Tern

2019-04-07
Vitsippa
/Wood Anemone

2019-04-06
Rosthuvad snårskvätta
/Red-capped robin-chat

2019-03-31
Rosaryggig pelikan
/Pink-backed pelican

2019-03-31
Mindre strimsvala
/Lesser striped swallow

2019-03-31
Afrikansk ormhalsfågel
/African darter

2019-03-31
Trefärgad bulbyl
/Dark-capped bulbul

2019-03-31
Hadadaibis
/Hadeda ibis

2019-03-31
Skallig ibis
/Southern bald ibis

2019-03-31
Gulkronad eldvävare
/Yellow-crowned bishop

2019-03-31
Sydlig eldvävare
/Southern red bishop

2019-03-30
Afrikansk jaçana
/African Jacana

2019-03-30
Rallhäger
/Squacco heron

2019-03-30
Grön biätare
/Blue-cheeked Bee-eater

2019-03-30
Sydafrika 2019
/South Africa 2019

2019-03-24
Brandkronad kungsfågel
/Firecrest

2019-03-23
Kejsarörn
/Imperial Eagle

2019-02-16
Blåbandad jungfruslända
/Banded Demoiselle

2019-02-15
Dovhjort
/Fallow deer

2019-02-13
Rådjur
/Roe Deer

2019-01-27
Fälthare
/European hare

2019-01-20
Koltrast
/Eurasian Blackbird

2018-12-23
Blåmes
/Blue Tit

2018-12-09
Gulsparv
/Yellowhammer

2018-12-09
Sparvuggla
/Eurasian pygmy owl

2018-11-25
Gulfotad slamfluga
/Tapered Drone Fly

2018-11-22
Nötväcka
/Eurasian Nuthatch

2018-11-18
Silverstreckad pärlemorfjäril
/Silver-washed Fritillary

2018-11-15
Trädkrypare
/Eurasian Treecreeper

2018-11-08
Större skrikörn
/Greater Spotted Eagle

2018-10-19
Kungsörn
/Golden Eagle

2018-10-19
Mindre solblomfluga
/Glass-winged Syrphus

2018-10-15
Orre
/Black grouse

2018-10-10
Bergand
/Greater Scaup

2018-10-10
Jorduggla
/Short-eared Owl

2018-10-10
Större beckasinsnäppa
/Long-billed dowitcher

2018-09-30
Skrattmås
/Black-headed Gull

2018-09-25
Mindre lira
/Manx shearwater

2018-09-24
Storlabb
/Great Skua

2018-09-24
Bredstjärtad labb
/Pomarine Skua

2018-09-24
Sandlöpare
/Sanderling

2018-09-22
Havssula
/Northern Gannet

2018-09-22
Rörhöna
/Common Moorhen

2018-09-20
Nässelfjäril
/Small Tortoiseshell

2018-02-20
Trana
/Common Crane

2018-09-17
Parasitfluga
/Tachinid Fly

2018-09-13
Flyttblomfluga
/Marmalade Hoverfly

2018-09-13
Pendelblomfluga
/Sun fly

2018-09-13
Lövgroda
/European Tree Frog

2018-09-12
Lärkfalk
/Eurasian Hobby

2018-08-28
Nötkråka
/Spotted Nutcracker

2018-08-28
Ljungtorvblomfluga
/Bog Hoverfly

2018-08-20
Pendelblomfluga
/Sun fly

2018-08-20
Klockgentiana
/Marsh Gentian

2018-08-12
Storslamfluga
/Drone Fly

2018-08-06
Dammsnäppa
/Marsh Sandpiper

2018-07-07
Kvickgräsfjäril
/Speckled Wood

2018-07-07
Ljungblåvinge
/Silver-studded Blue

2018-07-06
Taggsländfluga
/Long hoverfly

2018-06-28
Fönsterblomfluga
/Pellucid Fly

2018-06-26
Ängspärlemorfjäril
/Dark Green Fritillary

2018-06-26
Skogspärlemorfjäril
/High Brown Fritillary

2018-06-26
Kungstrollslända
/Golden-ringed dragonfly

2018-06-25
Skärfläcka
/Pied Avocet

2018-06-19
Stjärtand
/Northern Pintail

2018-06-19
Sälgskimmerfjäril
/Purple Emperor

2018-06-17
Sandtärna
/Common Gull-billed Tern

2018-06-16
Silkeshäger
/Little Egret

2018-06-16
Storblodbi
/Blood Bee

2018-06-14
Rutig buskmätare
/Latticed Heath

2018-06-13
Större sjötrollslända
/Black-tailed Skimmer

2018-06-13
Fyrfläckad trollslända
/Four-spotted Chaser

2018-06-09
Kilfläckslända
/Green-eyed Hawker

2018-06-09
Näktergal
/Thrush Nightingale

2018-06-09
Ängsblåvinge
/Mazarine Blue

2018-06-09
Kartfjäril
/Map

2018-06-09
Guldtrollslända
/Downy emerald

2018-06-09
Göknycklar
/Green-winged Orchid

2018-06-07
Ängssmygare
/Large Skipper

2018-06-07
Ren
/Reindeer

2018-06-04
Pungmes
/Eurasian Penduline-Tit

2018-06-04
Vaxnycklar
/Early marsh-orchid

2018-06-03
Rörsångare
/Eurasian Reed-Warbler

2018-05-24
Majnycklar
/Western Marsh-orchid

2018-05-20
Älg
/Elk (Moose)

2018-05-18
Tjäder
/Western Capercaillie

2018-05-18
Pärluggla
/Boreal Owl

2018-05-16
Dalripa
/Willow ptarmigan

2018-05-15
Lavskrika
/Siberian Jay

2018-05-14
Fiskgjuse
/Osprey

2018-05-14
Brushane
/Ruff

2018-05-14
Rödstrupig sångare
/Subalpine warbler

2018-05-01
Rödstrupig sångare
/Subalpine warbler

2018-04-23
Svarthalsad dopping
/Black-necked Grebe

2018-04-22
Rysk vårstjärna
/Siberian Squill

2018-04-21
Hundtandslilja
/Dogtooth violet

2018-04-18
Bronsibis
/Glossy ibis

2018-04-14
Vattenrall
/Water Rail

2018-03-24
Gråtrut
/Herring Gull

2018-03-03
Rödhake
/European Robin

2018-03-03
Björktrast
/Fieldfare

2018-03-03
Steglits
/European Goldfinch

2018-03-03
Gråsiska
/Common Redpoll

2018-02-25
Rödhuvad dykand
/Red-crested pochard

2018-02-11
Bergtajgasångare
/Hume's leaf warbler

2018-02-11
Gråsäl
/Grey seal

2018-01-27
Kungsfiskare
/Common Kingfisher

2018-01-04
Mindre korsnäbb
/Common Crossbill

2017-11-16
Större korsnäbb
/Parrot Crossbill

2017-11-05
Sibirisk lundsångare
/Two-barred warbler

2017-10-29
Stäppörn
/Steppe Eagle

2017-09-30
Pilgrimsfalk
/Peregrine Falcon

2016-09-10
Myrspov
/Bar-tailed Godwit

2017-08-14
Kustpipare
/Grey Plover (Black-bellied Plover)

2017-08-14
Skogsknipprot
/Broad-leaved Helleborine

2016-08-10
Skogsfru
/Ghost orchid

2016-08-07
Mindre skrikörn
/Lesser Spotted Eagle

2016-08-07
Myggblomster
/Bog adder's-mouth orchid (Bog Orchid)

2017-08-07
Korttålärka
/Greater short-toed lark

2017-07-15
Buskskvätta
/Whinchat

2017-07-12
Biblomster
/Bee orchid

2017-07-11
Skatnäva
/Common Stork's-bill

2017-07-11
Åkerviol
/Field Pansy
2017-07-10
Duvnäva
/Long-stalked Crane's-bil

2017-07-10
Rovfjäril
/Small White

2017-07-10
Vitfläckig guldvinge
/Scarce Copper

2017-07-08
Ekoxe
/Stag Beetle

2017-07-07
Blågrön mosaikslända
/Southern Hawker

2017-07-04
Stinknäva
/Herb-Robert

2017-07-04
Backnejlika
/Maiden Pink

2017-07-03
Stor blåklocka
/Peach-leaved Bellflower

2017-07-03
Almsnabbvinge
/White-letter hairstreak

2017-07-03
Kärrknipprot
/Marsh Helleborine

2017-07-01
Jungfru Marie nycklar
/Heath Spotted-orchid

2017-07-01
Grönvit nattviol
/Greater Butterfly-orchid

2017-06-29
Höskallra
/Greater Yellow-rattle

2017-06-29
Skogsstjärna
/Chickweed Wintergreen

2017-06-27
Äkta förgätmigej
/Water Forget-me-not

2017-06-27
Rödstjärt
/Common Redstart

2017-06-27
Skuggnäva
/Hedgerow Crane's-bill

2017-06-21
Vingglim
/Silene stricta

2017-06-20
Smällglim
/Bladder Campion

2017-06-20
Silverarv
/Snow-in-summer

2017-06-19
Nattviol
/Butterfly Orchid

2017-06-17
Sparvnäva
/Small-flowered Crane's-bill

2017-06-16
Korndådra
/Ball Mustard

2017-06-16
Skuggnäva
/Hedgerow Crane's-bill

2017-06-16
Nästrot
/Bird's-nest Orchid

2017-06-16
Mandelblomma
/Meadow Saxifrage

2017-06-13
Brudbröd
/Dropwort

2017-06-13
Fältsippa
/Small Pasque Flower

2017-06-13
Blodrot
/Tormentil

2017-06-13
Backtrift
/Thrift

2017-06-13
Backförgätmigej
/Early Forget-me-not

2017-06-13
Brudsporre
/Fragrant Orchid

2017-06-12
Humleblomster
/Water Avens

2017-06-11
Flugblomster
/Fly Orchid

2017-06-11
Rörsångare
/Eurasian Reed-Warbler

2017-06-08
Mindre rödögonflickslända
/Small red-eyed damselfly

2017-06-07
Mörk lyrflickslända
/Variable damselfly

2017-06-07
Gök
/Common Cuckoo

2017-06-06
Sävsparv
/Reed Bunting

2017-06-06
Trastsångare
/Great Reed Warbler

2017-06-03
Mindre flugsnappare
/Red-breasted Flycatcher

2017-06-03
Smalnäbbad simsnäppa
/Red-necked Phalarope

2017-06-03
Aurorafjäril
/Orange Tip

2017-05-31
Gullviva
/Cowslip

2017-05-30
Lundsångare
/Greenish Warbler

2017-05-29
Aurorafjäril
/Orange Tip

2017-05-23
Buskstjärnblomma
/Greater Stitchwort

2017-05-23
Smultronvisslare
/Grizzled skipper

2017-05-20
Skogsvisslare
/Dingy skipper

2017-05-20
Gräshoppsångare
/Common Grasshopper Warbler

2017-05-16
Grönsångare
/Wood Warbler

2017-05-01
Gulsippa
/Yellow Anemone

2017-05-01
Citronfjäril
/Common Brimstone

2017-05-01
Svartvingad glada
/Black-winged Kite

2017-04-17
Honungsbi
/European honey bee

2017-04-10
Vårstjärna
/Glory-of-the-snow

2017-04-04
Sibirisk järnsparv
/Siberian accentor

2017-03-31
Gråhakedopping
/Red-necked Grebe

2017-03-27
Brunand
/Common Pochard

2017-03-27
Sothöna
/Eurasian Coot

2017-03-27
Vårlök
/Yellow Star-of-Bethlehem

2017-03-26
Nunnestenskvätta
/Pied Wheatear

2016-10-24
Skogsödla
/Viviparous lizard (Common lizard)

2016-08-05
Kärrgräshoppa
/Large marsh grasshopper

2016-07-11
Sibirisk piplärka
/Olive-backed pipit

2015-10-13
Gungflymosaikslända
/Subarctic darner

2015-09-10
Mindre smaragdflickslända
/Small Spreadwing

2015-08-17
Alpkaja
/Yellow-billed chough

2015-06-25
Citronfläckad kärrtrollslända
/Large white-faced darter

2015-06-13
Guldtrollslända
/Downy emerald

2015-05-31
Brun flickfjäril
/Orange Underwing

2015-04-13

eXTReMe Tracker

www.svartfoton.se
© Christian Ljunggren 2005-2018