Gravand Tadorna tadorna Common Shelduck
Lagunens småbåtshamn, Limhamn, Skåne 2013-04-07


Gravand Tadorna tadorna Common Shelduck
Klagshamns udde, Skåne 2009-05-31


Gravand Tadorna tadorna Common Shelduck
Vombs vattenverk, Skåne 2009-04-19

www.svartfoton.se
© Christian Ljunggren 2004-2013