Större kustflickslända Ischnura elegans Common Blue-tail
Björkadammen, Malmö, Skåne 2014-06-01

www.svartfoton.se
All content 2014 Christian Ljunggren. All rights reserved.