Fåglar
Dagfjärilar
Bastardsvärmare
Trollsländor
Däggdjur
Övriga

Fåglar tillbaka
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Fjällgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Rödhalsad gås
Nilgås
Rostand
Gravand
Bläsand
Amerikansk bläsand
Snatterand
Kricka
Amerikansk kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta
Blåvingad årta
Skedand
Rödhuvad dykand
Brunand
Ringand
Vitögd dykand
Vigg
Bergand
Mindre bergand
Ejder
Praktejder
Alförrädare
Alfågel
Sjöorre
Vitnackad svärta
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Amerikansk kopparand
Järpe
Dalripa
Fjällripa
Orre
Tjäder
Rödhöna
Rapphöna
Vaktel
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom
Vitnäbbad islom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthakedopping
Svarthalsad dopping
Stormfågel
Gulnäbbad lira
Större lira
Grålira
Mindre lira
Balearisk lira
Stormsvala
Klykstjärtad stormsvala
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Rördrom
Natthäger
Kohäger
Rallhäger
Silkeshäger
Ägretthäger
Gråhäger
Purpurhäger
Svart stork
Vit stork
Bronsibis
Skedstork
Bivråk
Brun glada
Röd glada
Havsörn
Smutsgam
Gåsgam
Ormörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök
Ängshök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Örnvråk
Fjällvråk
Mindre skrikörn
Större skrikörn
Stäppörn
Kejsarörn
Kungsörn
Dvärgörn
Fiskgjuse
Rödfalk
Tornfalk
Aftonfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Eleonorafalk
Tatarfalk
Jaktfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Mindre sumphöna
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Styltlöpare
Skärfläcka
Tjockfot
Rödvingad vadarsvala
Svartvingad vadarsvala
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Svartbent strandpipare
Mongolpipare
Ökenpipare
Fjällpipare
Amerikansk tundrapipare
Sibirisk tundrapipare
Ljungpipare
Kustpipare
Stäppvipa
Sumpvipa
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Tuvsnäppa
Spetsstjärtad snäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Prärielöpare
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin
Morkulla
Rödspov
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Dammsnäppa
Gluttsnäppa
Mindre gulbena
Större gulbena
Skogssnäppa
Grönbena
Tereksnäppa
Drillsnäppa
Fläckdrillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Brednäbbad simsnäppa
Bredstjärtad labb
Kustlabb
Fjällabb
Storlabb
Svarthuvad mås
Dvärgmås
Tärnmås
Trädmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Kaspisk trut
Medelhavstrut
Vitvingad trut
Vittrut
Havstrut
Rosenmås
Tretåig mås
Ismås
Sandtärna
Skräntärna
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna
Skäggtärna
Svarttärna
Vitvingad tärna
Sillgrissla
Spetsbergsgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Turturduva
Större turturduva
Gök
Tornuggla
Berguv
Fjälluggla
Hökuggla
A HREF="sparvuggla.html"TARGET="sida"> Sparvuggla
Kattuggla
Slaguggla
Lappuggla
Hornuggla
Jorduggla
Pärluggla
Nattskärra
Tornseglare
Kungsfiskare
Grön biätare
Biätare
Blåkråka
Härfågel
Göktyta
Gråspett
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Vitryggig hackspett
Mindre hackspett
Tretåig hackspett
Kalanderlärka
Asiatisk kalanderlärka
Korttålärka
Tofslärka
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Rostgumpsvala
Hussvala
Stensvala
Större piplärka
Fältpiplärka
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Gulärla
Citronärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Blåhake
Blåstjärt
Svart rödstjärt
Svart rödstjärt (östlig)
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Isabellastenskvätta
Stenskvätta
Nunnestenskvätta
Medelhavsstenskvätta
Ökenstenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Svarthalsad trast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Flodsångare
Vassångare
Vattensångare
Sävsångare
Fältsångare
Busksångare
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare
Härmsångare
Rödstrupig sångare
Ökensångare
Höksångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Lundsångare
Sibirisk lundsångare
Nordsångare
Kungsfågelsångare
Tajgasångare
Bergtajgasångare
Videsångare
Brunsångare
Bergsångare
Grönsångare
Gransångare
Iberisk gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare
Halsbandsflugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Lappmes
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Trädgårdsträdkrypare
Pungmes
Sommargylling
Isabellatörnskata
Törnskata
Svartpannad törnskata
Varfågel
Rödhuvad törnskata
Nötskrika
Lavskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare
Gråsparv
Spansk sparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Gulhämpling
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink
Tallbit
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Snösparv
Gråhuvad sparv
Tallsparv
Gulsparv
Häcksparv
Ortolansparv
Rostsparv
Videsparv
Dvärgsparv
Gyllensparv
Sävsparv
Svarthuvad sparv
Kornsparv

Dagfjärilar tillbaka
Smultronvisslare
Kattunvisslare
Myrvisslare
Blomvisslare
Skogsvisslare
Gulfläckig glanssmygare
Svartfläckig glanssmygare
Mindre tåtelsmygare
Större tåtelsmygare
Silversmygare
Ängssmygare
Apollofjäril
Mnemosynefjäril
Makaonfjäril
Hagtornsfjäril
Grönfläckig vitfjäril
Kålfjäril
Rovfjäril
Rapsfjäril
Aurorafjäril
Skogsvitvinge
Ängsvitvinge
Citronfjäril
Svavelgul höfjäril
Ljusgul höfjäril
Fjällhöfjäril
Högnordisk höfjäril
Rödgul höfjäril
Mindre blåvinge
Klöverblåvinge
Ängsblåvinge
Silverblåvinge
Puktörneblåvinge
Väpplingblåvinge
Svartfläckig blåvinge
Alkonblåvinge
Tosteblåvinge
Ljungblåvinge
Hedblåvinge
Kronärtsblåvinge
Violett blåvinge
Fjällvickerblåvinge
Högnordisk blåvinge
Rödfläckig blåvinge
Midsommarblåvinge
Brun blåvinge
Turkos blåvinge
Mindre guldvinge
Vitfläckig guldvinge
Violett guldvinge
Violettkantad guldvinge
Grönsnabbvinge
Eksnabbvinge
Almsnabbvinge
Busksnabbvinge
Krattsnabbvinge
Eldsnabbvinge
Guldvivefjäril
Silverstreckad pärlemorfjäril
Ängspärlemorfjäril
Skogspärlemorfjäril
Hedpärlemorfjäril
Storfläckig pärlemorfjäril
Älggräspärlemorfjäril
Brunfläckig pärlemorfjäril
Prydlig pärlemorfjäril
Svartringlad pärlemorfjäril
Frejas pärlemorfjäril
Arktisk pärlemorfjäril
Högnordisk pärlemorfjäril
Bäckpärlemorfjäril
Dvärgpärlemorfjäril
Friggas pärlemorfjäril
Fjällpärlemorfjäril
Myrparlemorfjäril
Nässelfjäril
Amiral
Påfågelöga
Sorgmantel
Körsbärsfuks
Videfuks
Vinbärsfuks
Tistelfjäril
Kartfjäril
Lappnätfjäril
Asknätfjäril
Väddnätfjäril
Ängsnätfjäril
Sotnätfjäril
Veronikanätfjäril
Skogsnätfjäril
Aspfjäril
Sälgskimmerfjäril
Aspskimmerfjäril
Kvickgräsfjäril
Dårgräsfjäril
Pärlgräsfjäril
Brun gräsfjäril
Svingelgräsfjäril
Kamgräsfjäril
Starrgräsfjäril
Vitgräsfjäril
Berggräsfjäril
Luktgräsfjäril
Hedgräsfjäril
Slåttergräsfjäril
Skogsgräsfjäril
Fjällgräsfjäril
Gulringlad gräsfjäril
Disas gräsfjäril
Högnordisk gräsfjäril
Tallgräsfjäril
Myrgräsfjäril
Tundragräsfjäril
Sandgräsfjäril

Bastardsvärmare tillbaka
Allmän metallvingesvärmare
Klubbsprötad bastardsvärmare
Fjällbastardsvärmare
Smalsprötad bastardsvärmare
Mindre bastardsvärmare
Sexfläckig bastardsvärmare
Bredbrämad bastardsvärmare
Karminspinnare

Nattflyn
Gammafly

Trollsländor tillbaka
Blåbandad jungfruslända
Blå jungfruslända
Vandr.smaragdflickslända
Kraftig smaragdflickslända
Allmän smaragdflickslända
Mindre smaragdflickslända
Västlig trädflickslända
Vinterflickslända
Flodflickslända
Griptångsflickslända
Spjutflickslända
Myrflickslända
Månflickslända
Ljus lyrflickslända
Mörk lyrflickslända
Sjöflickslända
Större rödögonflickslända
Mindre rödögonflickslända
Större kustflickslända
Mindre kustflickslända
Dvärgflickslända
Röd flickslända
Klarblå mosaikslända
Fjällmosaikslända
Blågrön mosaiktrollslända
Brun mosaiktrollslända
Kilfläckslända
Starrmosaikslända
Höstmosaikslända
Vassmosaikslända
Gungflymosaikslända
Brun kejsartrollslända
Blå kejsartrollslända
Mindre kejsartrollslända
Tidig mosaikslända
Sandflodtrollslända
Stenflodtrollslända
Grön flodtrollslända
Kungstrollslända
Guldtrollslända
Tvåfläckad trollslända
Fjälltrollslända
Mindre glanstrollslända
Gulfläckad glanstrollslända
Metalltrollslända
Tundratrollslända
Pudrad kärrtrollslända
Bred kärrtrollslända
Myrtrollslända
Citronfläckad kärrtrollslända
Nordisk kärrtrollslända
Bred trollslända
Spetsfläckad trollslända
Fyrfläckad trollslända
Större sjötrollslända
Mindre sjötrollslända
Svart ängstrollslända
Gulfläckad ängstrollslända
Vandrande ängstrollslända
Bandad ängstrollslända
Tegelröd ängstrollslända
Större ängstrollslända
Blodröd ängstrollslända

Däggdjur tillbaka
Igenkott
Vanlig näbbmus
Lappnäbbmus
Mindre dvärgnäbbmus
Dvärgnäbbmus
Vattennäbbmus
Mullvad
Mustaschfladdermus
Stor fladdermus
Nordisk fladdermus
Långörad fladdermus
Fälthare
Skogshare
Kanin
Ekorre
Bäver
Skogslämmel
Fjällämmel
Skogssork
Gråsiding
Rödsork
Vattensork
Åkersork
Fältsork
Mellansork
Dvärgmus
Större skogsmus
Mindre skogsmus
Brun råtta
Husmus
Hasselmus
Buskmus
Varg
Fjällräv
Rödräv
Björn
Hermelin
Småvessla
Iller
Mink
Mård
Järv
Grävling
Utter
Lodjur
Vikare
Knubbsäl
Gråsäl
Vildsvin
Dovhjort
Kronhjort
Älg
Rådjur
Myskoxe
Tamkatt

Övriga tillbaka
Korsspindel
Lövgroda

www.svartfoton.se
© Christian Ljunggren 2005-2013