Korttålärka Calandrella brachydactyla Greater short-toed lark
Örtofta sockerbruksdammar, Skåne 2017-07-15

www.svartfoton.se
All content © 2005-2017 Christian Ljunggren. All rights reserved.