Kungstrollslända Cordulegaster boltonii Golden-ringed dragonfly
Skällinge, Halland 2018-06-24

www.svartfoton.se
All content © 2005-2018 Christian Ljunggren. All rights reserved.