Gravand (Tadorna tadorna) Common Shelduck


Gravand (Tadorna tadorna) Common Shelduck
Ottenby, Öland 2021-05-22


Gravand Tadorna tadorna Common Shelduck
Lagunens småbåtshamn, Limhamn, Skåne 2013-04-07


Gravand (Tadorna tadorna) Common Shelduck
Klagshamns udde, Skåne 2009-05-31


Gravand (Tadorna tadorna) Common Shelduck
Vombs vattenverk, Skåne 2009-04-19

www.svartfoton.se
All content © 2005-2021 Christian Ljunggren. All rights reserved.