Ängshök (Circus pygargus) Montagu's Harrier


Ängshök (Circus pygargus) Montagu's Harrier
Falsterbo fyr, Skåne 2021-08-29


Ängshök (Circus pygargus) Montagu's Harrier
Flommen, Falsterbo, Skåne 2013-09-24


Ängshök (Circus pygargus) Montagu's Harrier
Önnarp, Skåne 2008-07-17

www.svartfoton.se
All content © 2014 Christian Ljunggren. All rights reserved.