Resans artlista

Long-tailed Cormorant
Long-tailed Cormorant
/Långstjärtad skarv

Black-headed Heron
Black-headed Heron
/Svarthuvad häger

Black Egret
Black Egret
/Svarthäger

Intermediate Egret
Intermediate Egret
/Mellanhäger

Squacco Heron
Squacco Heron
/Rallhäger

Cattle Egret
Cattle Egret
/Kohäger

Straited Heron
Striated Heron
/Mangrovehäger

Black-crowned Night-Heron
Black-crowned Night-Heron
/Natthäger

Hamerkop
Hamerkop
/Skuggstork

Brown Snake-Eagle
Brown Snake-Eagle
/Brun ormörn

African Harrier-Hawk
African Harrier-Hawk
/Afrikansk klätterhök

Lizard Buzzard
Lizard Buzzard
/Ödlevråk

Long-crested Eagle
Long-crested Eagle
/Afrikansk tofsörn

Double-spurred Francolin
Double-spurred Francolin
/Marockansk frankolin

Black-winged Stilt
Black-winged Stilt
/Styltlöpare

Senegal Thick-knee
Senegal Thick-knee
/Senegaltjockfot

Egyptian Plover
Egyptian Plover
/Krokodilväktare

Spur-winged Plover
Spur-winged Plover
/Sporrvipa

Black-headed Plover
Black-headed Plover
/Svarthuvad vipa

Wattled Plover
Wattled Plover
/Vårtvipa

Speckled Pigeon
Speckled Pigeon
/Guineaduva

Red-eyed Dove
Red-eyed Dove
/Rödögd duva

Vinaceous Dove
Vinaceous Dove
/Vinduva

Black-billed Wood-Dove
Black-billed Wood-Dove
/Svartnäbbad fläckduva

Blue-spotted Wood-Dove
Blue-spotted Wood-Dove
/Blåfläcksduva

Namaqua Dove
Namaqua Dove
/Långstjärtsduva

African Green-Pigeon
African Green-Pigeon
/Afrikansk grönduva

Western Grey Plantain-eater
Western Grey Plantain-eater
/Grå larmfågel

Senegal Coucal
Senegal Coucal
/Senegalsporrgök

Pearl-spotted Owlet
Pearl-spotted Owlet
/Pärlsparvuggla

Giant Kingfisher
Giant Kingfisher
/Jättekungsfiskare

Pied Kingfisher
Pied Kingfisher
/Gråfiskare

Red-throated Bee-eater
Red-throated Bee-eater
/Rödstrupig biätare

Little Bee-eater
Little Bee-eater
/Dvärgbiätare

Swallow-tailed Bee-eater
Swallow-tailed Bee-eater
/Svalstjärtad biätare

White-throated Bee-eater
White-throated Bee-eater
/Vitstrupig biätare

Little Green Bee-eater
Little Green Bee-eater
/Grön dvärgbiätare

Blue-cheeked Bee-eater
Blue-cheeked Bee-eater
/Grön biätare

Northern Carmine Bee-eater
Northern Carmine Bee-eater
/Nordlig karminbiätare

Abyssinian Roller
Abyssinian Roller
/Savannblåkråka

Rufous-crowned Roller
Rufous-crowned Roller
/Fläckblåkråka

Blue-bellied Roller
Blue-bellied Roller
/Gräddhuvad blåkråka

Broad-billed Roller
Broad-billed Roller
/Gulnäbbad blåkråka

Red-billed Hornbill
Northern Red-billed Hornbill
/Nordlig rödnäbbstoko

Pied Hornbill
African Pied Hornbill
/Palmtoko

Grey Hornbill
African Grey Hornbill
/Gråtoko

Crested Lark
Crested Lark
/Tofslärka

Blue Rock-Thrush
Blue Rock-Thrush
/Blåtrast

Tawny-flanked Prinia
Tawny-flanked Prinia
/Ockrasidig prinia

Northern Black-Flycatcher
Northern Black-Flycatcher
/Svart flugsnappare

White-shouldered Black Tit
White-shouldered Black-Tit
/Savannmes

Yellow-billed Shrike
Yellow-billed Shrike
/Gulnäbbad törnskata

Yellow-crowned Gonolek
Yellow-crowned Gonolek
/Gulkronad busktörnskata

Fork-tailed Drongo
Fork-tailed Drongo
/Klykstjärtad drongo

Long-tailed Glossy Starling
Long-tailed Glossy-Starling
/Långstjärtad glansstare

Red-billed Quella
Red-billed Quelea
/Blodnäbbsvävare

Yellow-crowned Bishop
Yellow-crowned Bishop
/Gulkronad eldvävare

Lavender Waxbill
Lavender Waxbill
/Lavendelastrild

Bronze Mannikin
Bronze Mannikin
/Bronsmunia

Resans artlista

www.svartfoton.se
© Christian Ljunggren 2005-2020