Älggräspärlemorfjäril Brenthis ino Lesser Marbled Fritillary
Hunneröds mosse, Skåne 2016-08-20


Älggräspärlemorfjäril Brenthis ino Lesser Marbled Fritillary
Hunneröds mosse, Skåne 2016-06-11


Älggräspärlemorfjäril Brenthis ino Lesser Marbled Fritillary
Stensoffa, Revingehed, Skåne 2014-06-15


Älggräspärlemorfjäril Brenthis ino Lesser Marbled Fritillary
Vombs vattenverksdammar, Skåne 2013-07-04


Älggräspärlemorfjäril Brenthis ino Lesser Marbled Fritillary
Hunneröds mosse, Skåne 2013-07-03


Älggräspärlemorfjäril Brenthis ino Lesser Marbled Fritillary
Nösslinge, Halland 2013-06-21


Älggräspärlemorfjäril Brenthis ino Lesser Marbled Fritillary
Hunneröds mosse, Skåne 2013-06-12


Älggräspärlemorfjäril Brenthis ino Lesser Marbled Fritillary
Nösslinge, Halland 2010-07-27

www.svartfoton.se
All content © 2005-2016 Christian Ljunggren. All rights reserved.